Privacy en Cookie Beleid Dawn Dreams Media 

Dawndreams.com biedt informatie over haar diensten en informatie over verwante onderwerpen. Dawn Dreams Media verzamelt enkele persoonlijke gegevens van haar zakelijke relaties en gebruikers van haar website. Voor het verwerken en bewaren van de persoonlijke gegevens voldoet Dawn Dreams Media aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van kracht wordt op 25 mei 2018.

Eigenaar van de website en gegevensbeheerder 

Dawn Dreams Media, Aalsmeer, Nederland. Contact opnemen met de eigenaar kan via het contactformulier: http://www.dawndreams.com/contact

Typen verzamelde gegevens 

Onder de verschillende soorten Persoonsgegevens die Dawn Dreams Media zelf of via derden verzamelt, zijn: e-mailadres, cookies, naam en website (ondersteuningsdomein).

 • De persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt. Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.
 • Gegevens opgevraagd door Dawn Dreams Media zijn noodzakelijk om haar diensten te leveren. In gevallen waarin Dawn Dreams Media specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, zijn Gebruikers vrij om deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de service.
 • Elk gebruik van cookies - of van andere trackingtools - door www.dawndreams.com of door de eigenaars van diensten van derden die worden gebruikt door www.dawndreams.com, heeft tot doel om de door de gebruiker vereiste service te bieden, naast eventuele andere doeleinden beschreven in dit document.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via Dawn Dreams Media en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens 

Methoden voor verwerking 

De gegevens van gebruikers worden op een juiste en veilige manier verwerkt. De gegevens worden verwerkt door computers, door specifieke externe diensten (hieronder vermeld in dit beleid) en handmatig in bepaalde gevallen. Gegevens zijn toegankelijk voor de verantwoordelijke persoon, de eigenaar van Dawn Dreams Media of externe partijen (zoals webanalyse diensten, e-mailservice en hostingprovider ter gegevensverwerking door de eigenaar. 

Juridische basis van gegevensverwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke gegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden;
 • het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de Eigenaar;
 • verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van de Eigenaar of een derde partij.
Plaats

De gegevens worden verwerkt in het bedrijfskantoor van de eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kan de overdracht van gegevens van de gebruiker plaatsvinden naar een ander land dan het land van de gebruiker.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, of worden aangegeven door de doeleinden die in dit document worden uiteengezet, en de gebruiker kan altijd vragen dat de gegevensbeheerder de gegevens opschort of verwijdert.

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, blijven behouden totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar blijven behouden zolang dit nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen van de Eigenaar binnen de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
 • De Eigenaar kan toestemming krijgen om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren telkens wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit wordt vereist voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit. 

Zodra de bewaarperiode is verlopen, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht om te wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het gebruik van de verzamelde gegevens

Door de gebruiker verzamelde gegevens stelt Dawn Dreams Media in staat om zijn service te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de gebruiker, betalingen verwerken, analyse, contentcommentaar, contactpersonen beheren en berichten verzenden, registratie, hosting en back-endinfrastructuur met platforms voor gegevensverzameling en andere derden.

Details van de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

Cookies van derden

Er zijn functionaliteiten van webanalyse diensten van derden op de website geïnstalleerd. Deze diensten maken gebruik van cookies om gegevens te verzamelen en te analyseren. Het gebruik van deze diensten dient ter bevordering van de gebruikerservaring en het verbeteren van de website.

Statcounter.com
De geanonimiseerde informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en voor de verbetering van de website. Het wordt niet gebruikt om individuen te identificeren.
De informatie die wordt vastgelegd, bestaat uit de datum en tijd van bezoek aan de website, locatie op gemeentelijk niveau, de browser, de versie van het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows XP), de schermresolutie, de verwijzende link, de bezochte pagina-URL en paginatitel.
Persoonlijke gegevens verzameld: Cookies en Gebruiksgegevens.
Plaats van gegevensverwerking: Ierland

Social Media Cookies 
De plug-ins voor sociale media verzamelen en rapporteren anoniem statistieken. Door deze cookies te weigeren, werken de functies Delen, Vind ik leuk en video afspelen mogelijk niet.

Cookies uitschakelen
U kunt het instellen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser voor informatie hierover). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van website-analyse en de functionaliteit van vele andere websites die u bezoekt, zoals webshops, enzovoort, beïnvloedt.

Verwerking Contactgegevens

Mailinglijst: na aanmelding wordt het e-mailadres van de gebruiker toegevoegd aan de mailinglijst en kan de gebruiker e-mailberichten ontvangen die informatie gerelateerd aan de mailinglijst bevatten. U kunt op elk moment van de mailinglijst afmelden.

Transactionele e-mail: u ontvangt e-mails met betrekking tot informatieaanvragen, diensten, offerteaanvragen accountbeheer, zoals registratie, wachtwoordreset, abonnement op de gekozen onderwerpen, nieuws en updates.

Contactformulier: de gebruiker kan het contactformulier invullen, indien aanwezig op de website, om te informeren naar ons product of om een probleem te melden. Door het contactformulier in te vullen met hun Gegevens, machtigt de Gebruiker Dawn Dreams Media om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven in het formulier. Persoonlijke gegevens verzameld op het contactformulier zijn naam en e-mailadres.

Persoonsgegevens bij drukwerk door derden

Drukwerk die aan Dawn Dreams Media in opdracht gegeven wordt, wordt uitbesteed aan drukkers in Nederland. Hierbij kan het nodig zijn om persoonsgegevens aan de drukker door te geven om bijvoorbeeld visitekaarten te drukken of om een drukwerk te laten afleveren bij de opdrachtgever. Bij welke drukker het drukwerk uitbesteed wordt, is afhankelijk van het drukwerk en dat kan elke keer verschillend zijn. Er wordt alleen gewerkt met drukkers die hun drukwerk in eigen beheer in Nederland hebben en vallen derhalve ook onder het AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als u drukwerk aan Dawn Dreams Media in opdracht gegeven heeft, kunt u op aanvraag de contactgegevens van de gekozen drukker ontvangen.

Hosting en Back-end infrastructuur

Your Hosting B.V.
Webhosting service voor dawndreams.com wordt geleverd door Your Hosting B.V., een bedrijf dat netwerkdiensten voor websites levert, internetbeveiliging en gedistribueerde domeinnaam services.
Persoonlijke gegevens verzameld op de webservers van de webhost: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service: https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy.html
Locatie van gegevensverwerking : Nederland

Microsoft Office 365
Back-end infrastructuur wordt geleverd door Microsoft. Voor meer informatie over hun gegevensverwerking en privacybeleid: https://privacy.microsoft.com
Locatie van gegevensverwerking : Nederland

Aanvullende informatie

De rechten van gebruikers van de mailinglijst
 • Gegevens uit de mailinglijst verwijderen: Als u geen enkele vorm van e-mail wilt ontvangen, gebruik dan de link Afmelden onderaan de e-mail van de mailinglijst. U kunt ook al uw persoonlijke gegevens op de webserver verwijderen via de link Wijzig gegevens onderaan in de e-mail van de verzendlijst. Of u kunt ons vragen om alle of sommige van uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen (bijvoorbeeld als het niet langer nodig is om Services aan u te leveren).
 • Wijzig of corrigeer gegevens in de mailinglijst: u kunt enkele van uw persoonlijke gegevens bewerken via de link Wijzig gegevens onder aan de e-mails van de mailinglijst. U kunt ons ook vragen om uw gegevens in bepaalde gevallen te wijzigen, bij te werken of te verbeteren, vooral als dit onjuist is.
 • Recht op toegang tot en / of het opnemen van uw gegevens in de mailinglijst: u kunt uw persoonlijke gegevens ook downloaden via de link 'Wijzig gegevens’ in de e-mails van de mailinglijst.
 De rechten van alle relaties op hun persoonsgegevens

U kunt Dawn Dreams Media altijd vragen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen uit het bestand. Let wel: Het algeheel verwijderen van uw persoonsgegevens is niet mogelijk, als er juridische of belastingtechnische redenen zijn die dat belemmeren. Zo ook, als het Dawn Dreams Media onmogelijk maakt haar contractuele/commerciële verplichtingen aan u na te komen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door op deze pagina kennisgeving te doen aan zijn Gebruikers. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te bekijken. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Beleid, moet de Gebruiker zijn gebruik van dawndreams.com en haar diensten stopzetten en kan hij de gegevensbeheerder verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke gegevens die de gegevensbeheerder heeft over gebruikers.

Als u in Europa woont, is het niet noodzakelijk dat u akkoord gaat met de wijzigingen van deze Privacyverklaring, tenzij we specifiek uw toestemming vragen.

 

Laatste wijziging op 8-6-2020